Neem vrijblijvend contact op: 06 425 191 93
Studio Melkkoe 10 jaar bestaan

Disclaimer

De website van Studio Melkkoe en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van Studio Melkkoe. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Melkkoe.

De op deze website getoonde informatie wordt door Studio Melkkoe met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Studio Melkkoe alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Studio Melkkoe niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Studio Melkkoe worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Studio Melkkoe uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Studio Melkkoe worden onderhouden wordt afgewezen.

Studio Melkkoe sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Het logo van Studio Melkkoe staat geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau.
Het is wederom niet toegestaan dit logo of gedeelten daarvan openbaar te maken,
te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Melkkoe.