Neem vrijblijvend contact op: 06 425 191 93
Studio Melkkoe 10 jaar bestaan

Privacy statement

De website van Studio Melkkoe is eigendom van Studio Melkkoe. Studio Melkkoe zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Studio Melkkoe zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden. Studio Melkkoe is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Studio Melkkoe is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat.
Wel zal Studio Melkkoe trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Studio Melkkoe zal persoonlijke gegevens zonder toestemming niet verstrekken aan derden.

Het verwerken van gegevens
Studio Melkkoe kan uw gegevens opnemen in bestanden die ten doel hebben nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van Studio Melkkoe.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Studio Melkkoe werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Zo zal worden getracht te bewerkstelligen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Wijzigingen
Studio Melkkoe behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.